var jjid = 21484; var strs= new Array(); $(document).ready(function() { $.ajax({ type:'POST', url:'../StaticServlet.aspx', data:'jnid='+jjid, success:function(msg){ strs = msg.split("@@"); if(strs[0] != null){ $('#myinfo').html(strs[0])} if(strs[1] != null){ $('#upnext').html(strs[1])} if(strs[2] != null){ $('#ranks').html(strs[2])} if(strs[3] != null){ $('#replynum').html(strs[3])} if(strs[4] != null){ $('#userlogin').html(strs[4])} if(strs[5] != null){ $('#userlogin2').html(strs[5])} if(strs[6] != null){ $('#userlogin3').html(strs[6])} if(strs[7] != null){ $('#ltxjoblink').html(strs[7])} return false; } }) })
您目前的位置:谈古论今首页>>历史故事>>故事大全>>正文

木人石心

谈古论今2013-06-08点击:
[导读]木人石心,形容意志坚定,不为富贵声色所诱惑。语出自《晋书•夏统传》:“充等各散曰:‘此吴儿是木人石心也。’统归会稽,竟不知所终。”

西晋时期,江南地方有一个名叫夏统的人,他饱读诗书,见解独特,多才善辩,名震一方。当时,许多人劝夏统出来做官,都被他拒绝了。

有一次,夏统到京城洛阳办事。太尉贾充想利用他的才学和名望来增加自己的势力,就劝他到自己身边来任职,不想被他婉言谢绝了。

贾充不甘心,他调来整齐的军队,装饰上华丽的车马,吹着响亮的号角,从夏统面前走过。贾充对夏统说:“如果你同意到我身边来做官, 就可以指挥这样威武的军队,乘坐这样华美的车马,那该多么让人羡慕啊!”谁知夏统对眼前豪华显赫的场面就像没有看见似的,根本不屑一顾。

贾充仍不死心,又招来一班风姿绰约的美女,在夏统面前轻歌曼舞。夏统却依然无动于衷,一点也没有要动摇的样子。贾充看到这些全然打动不了夏统的心,彻底服了,感慨道:“这个江南人,真像是木头做的人,石头做的心啊!”

编辑:LTX0023

本文由谈古论今编辑,转载请以链接形式标明文章地址http://www.tgljw.com/StaticPages/21484.htm谢谢合作!
function sethomepage(wangzhi){ document.body.style.behavior='url(#default#homepage)'; document.body.setHomePage(wangzhi); } function setsoucang(wangzhi,mingcheng){ window.external.AddFavorite(wangzhi,mingcheng); } function search() { var ss = document.getElementById("txtsearch").value; if(ss == "") { alert("请输入要搜索的文章关键词!"); history.back(); } else { window.location.href="../SearchList.aspx?Sea="+escape(ss); } } function reply() { var rr = document.getElementById("txtReply").value; if(rr == "" || rr == "文明上网,理性发言") { alert("请输入要评论的内容!"); history.back(); }else if(rr.length > 200) { alert("评论的内容200字以内!"); history.back(); } else { window.location.href="../ReplyServlet.aspx?Id="+ 21484 +"&Rt=" +escape(rr); } } var f=1; function cl(id){ if (f==1){ document.getElementById(id).value=''; f=2; } }